Transport ja teed

Otepää valda läbivateks olulisemateks maanteedeks on riigimaanteedest Tatra-Otepää-Sangaste ja Rõngu-Otepää-Kanepi tugimaanteed. Vallas on 105 km kohalikke maanteid, 183 km erateid ja 40 km metsateid. Otepää linnas on 55 tänavat kogu pikkusega 32 km, nendest 30 km on kaetud mustkattega ja 1,5 km on kruusateid. Aktiivselt on tegeletud kergliiklusteede rajamisega. Valminud on rattateed suundadel Otepää-Kääriku ja Otepää-Kannistiku. Valminud on Otepää-Palupera-Rõngu maantee kergliiklustee, mis lahendab jalakäijate probleemid suundadel Otepää-Pedajamäe ning Otepää-Kanepi rist. 


Bussiliikluse kohta vaata infot:

Peatus.ee 

Rongiliikluse kohta vaata infot:

Elron.ee


MAAKONNALIINID

Valgamaa Ühistranspordikeskuse  hallatavate lepingute töömaht on ca 2 miljonit liinikilomeetrit aastas. Maakonnaliinid on jaotatud kolme liinigruppi:

I liinigrupp teenindab põhiliselt Tõrva ja Valga piirkonda,
II liinigrupp teenindab piirkonda Valgast Saru Lauatehaseni,
III liinigrupp teenindab Otepää piirkonda ning ühendab talvepealinna Tartu-, Elva- ja Antslaga.

Arvestatav on ühendus Valgast ka naabermaakondade tõmbekeskustega – Elva-, Antsla-, Tartu- ja Võruga.

Lisainfo: Valgamaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht Liia Rätsep tel. 766 6125  e-post: Liia.Ratsep@valgamaa.ee

Kogu Valga maakonna liinid: https://transport.valgamaa.ee/soiduplaanid/

Alates 01.01.2023 muutuvad bussiliinide numbrid ja koos sellega on ka muudatusi liinides.

Muudatused Valgamaa bussiliinidel

09:20 23.08.2023

Seoses algava õppeaastaga 2023/2024 on Valgamaa bussiliinidel järgmised muudatused:

Sõiduplaanidega saab tutvuda Valgamaa Ühistranspordikeskuse kodulehel: https://transport.valgamaa.ee/ rubriigis “Sõiduplaanid”.